Priser

Priser

Grundtakster


Der faktureres for mindst en tolketime uanset tolkeopgavens varighed. Efter den første time opkræves der pr. påbegyndte halve time.Grundtakst i alle zoner

kr 650,-

Zonetillæg

kr 275,-

Zone 1:


Zone 1 dækker over følgende postnumre: 1000-2665; 2700-2930; 3500-3520


Zone 2:


Zone 2 dækker over følgende postnumre: 2670-2690; 2942-3490; 3540-3670; 4000-4160; 4600-4690;

kr 650,-

kr 1.050,-

Zone 3:


Zone 3 dækker over følgende postnumre: 3700-3790; 4170-4190; 4200-4595; 4700-4990;


Særlige tillæg pr. time

Aften- og nat

Fra kl. 17.00 - 07.00


kr 86,-

Weekend og helligdageSærligt krævende tolkninger

F.eks. Tolkning i kirken, fremmedsprogstolkninger, retstolkninger o. lign.


kr 161,-

kr 135,-

Øvrige betingelser


Kræves der to tolke til opgaven, vil der blive faktureret for begge tolke.


Akutte opgaver faktureres med min. 4 x grundtaksten i den pågældende zone uanset opgavens varighed.

- Ved akutte bestillinger menes opgaver med max. 48 timers varsel før tolkeopgavens start.

Afbestilling / Aflysning


Afbestillinger/aflysninger skal ske senest onsdag i ugen forinden planlagt opgave. Aflyses senere end dette, faktureres det fulde beløb medmindre tolken kan afsættes til anden tolkeopgave indenfor samme tidsrum.


Hvis tolken møder forgæves til en opgave, faktureres fuld pris for det bestilte tidsrum, dog kun med opkrævning af tillæg for den første time.